Profesor Wincenty Kućma, jeden z najwybitniejszych współcześnie żyjących polskich rzeźbiarzy, w maju 2010 roku obchodzi jubileusz 75-lecia urodzin. Rocznica wyrazista jak ta, wyznaczająca także okres prawie pięćdziesięciu lat twórczości, poprzez swój punkt zaznaczony na linii czasu, który upłynął od rozpoczęcia artystycznej samodzielności, narzuca perspektywę spojrzenia na Dzieło, które ciągle się przecież staje, będąc nadal żywym i otwartym.

Twórca, imponujący swą energią i witalnością i demonstrujący w swej twórczości dojrzały kunszt Mistrza, dla którego nie istnieją żadne przeszkody ani tajemnice związane z przekazywaniem swej wizji, jest aktualnie w okresie niezwykle rytmicznej realizacji rozpoczętych wcześniej i podejmowanych coraz to nowych projektów artystycznych.

Perspektywa spojrzenia na to, co zostało dokonane, może więc ulec zmianie, gdy do biografii dopisane zostaną nowe fakty i włączone zostaną aktualnie powstające dzieła. Artysta ciągle bowiem zaskakuje nas nieoczekiwanymi zmianami w swojej twórczości.

Perspektywę obecną wyznaczają abstrakcyjne i metaforyczne kompozycje z połowy lat sześćdziesiątych oraz stacje Drogi Krzyżowej realizowane w ostatnich ponad dziesięciu latach w Sanktuarium w Pasierbcu; monumentalna, wysoka na 12 metrów, pełna blasku nastawa ołtarzowa „Najświętsza Rodzina – Rodzina Rodzin” odsłonięta i poświęcona w 2008 roku w krakowskim kościele w Nowym Bieżanowie i „Ołtarz Trzech Tysiącleci” (2008) na Skałce w Krakowie.

Czas pomiędzy tymi biegunami wypełniają setki realizacji, pośród nich są te najważniejsze, które w rozległej perspektywie otwierają bądź zamykają poszczególne etapy długiej twórczej drogi. Największą wyrazistością, mimo bogactwa i różnorodności, jakie cechują imponującą pod względem ilości dzieł twórczość artysty, na pierwszy plan wybijają się monumentalne realizacje w sposób znaczący obecne w polskiej przestrzeni publicznej, a także duże, całościowe rozwiązania przestrzeni sakralnych.

Jan Pamuła
Kraków, 2010

© 2011, Wincenty Kućma

design: Creator